Door deelname aan de lessen en workshops van SanRay Yoga gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden:

Algemeen
1. De lessen zullen doorgaan vanaf 4 deelnemers;
2. Als SanRay Yoga een les annuleert, dan kan de les op een ander dag- en tijdstip in dezelfde maand ingehaald worden. Het abonnement/lessenkaart wordt niet opgeschort;

Lessenkaart
1. De lessenkaart heeft een beperkte geldigheid:
2. Geldigheid van de lessenkaart wordt om géén enkele reden verlengd;
3. de kosten van de een leskaart dient voor de eerste les van de volgende kaart betaald te worden, dit kan via bank of contant. Een betalingsregeling in overleg is tevens mogelijk;
4. Gemiste lessen en (delen van) leskaarten worden niet gerestitueerd.

Abonnement
1. Bij afwezigheid langer dan 2 weken door bijv vakantie, blessure of zwangerschap kan abonnement in overleg voor een periode van maximaal één maand worden opgeschort. Dit geldt niet voor een lessenkaart;
2. Gemiste lessen en (delen van) leskaarten/abonnementen worden niet gerestitueerd
3. Bij een abonnement geldt een opzegtermijn van een maand;

Afmelden/annuleren
1. Tot 4 uur voor aanvang van een les kun je je bij verhindering afmelden via momoyoga. Binnen 4 uur voor aanvang van de yogales, kun je je afmelden via mail.
2. Bij geen of afmelding binnen 4 uur voor aanvang van de les, wordt de les in rekening gebracht (ongeacht de reden van verhindering).
3. Een op tijd afgemelde les kan binnen de leskaart/abonnement periode in een andere groep worden ingehaald, mits daar plek is.

Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap/lessenkaart kan middels verzending van een e-mail bericht aan sandra@sanray.nl. Na ontvangst van de mail zal je een bevestiging ontvangen van de opzegging;

Overige voorwaarden
1. Deelname aan de lessen van SanRay Yoga is geheel op eigen risico. Raadpleeg bij twijfel een arts. Meld fysieke of geestelijke klachten, blessures en zwangerschap altijd voorafgaand aan de les bij de docent;
2. SanRay Yoga Heerhugowaard is niet aansprakelijk voor vermissing van of schade aan eigendommen van de deelnemers. Schade die door de deelnemer, al dan niet opzettelijk, aan de eigendommen van SanRay Yoga Heerhugowaard wordt toegebracht, dient door de deelnemer te worden vergoed;
3. SanRay Yoga Heerhugowaard behoudt zich het recht voor om bij (herhaaldelijk) niet naleven van de algemene voorwaarden of huisregels de toegang tot de lessen te ontzeggen.