Door deelname aan de lessen en workshops van SanRay Yoga gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden:

 1. De lessen zullen doorgaan vanaf 3 deelnemers;
 2. Als SanRay Yoga een les annuleert, dan kan de les op een ander dag- en tijdstip in dezelfde maand ingehaald worden. Het abonnement wordt niet opgeschort;
 3. De lessenkaart is beperkt geldig,  bij een eerste lessenkaart m.i.v. de dag van de bevestigingsmail vanuit SanRay van de inschrijving en bij een opvolgende lessenkaart m.i.v. de laatste aftekendatum van de vorige  kaart;
 4. De leskaart wordt na 10 lessen automatisch verlengd, tenzij minimaal 1 les voor het einde van de leskaart wordt opgezegd;
 5. Bij een abonnement en lessenkaart (bij meer dan 1 resterende les op de kaart) geldt een opzegtermijn van een maand;
 6. Opzeggen van het lidmaatschap/lessenkaart kan d.m.v. het versturen van een email bericht aan sandra@sanray.nl. Na ontvangst van de mail zal je een bevestiging ontvangen van de opzegging;
 7. Het bedrag van de een leskaart dient voor de eerste les van de volgende kaart betaald te worden, dit kan via bank (iDEAL) of contant. Een betalingsregeling in overleg is tevens mogelijk;
 8. Bij verhindering dient minimaal 24 uur van tevoren te worden afgemeld. Dit kan via telefoon, email, sms of Whats app;
 9. Bij geen of te late afmelding wordt de les in rekening gebracht (ongeacht de reden van verhindering).
 10. Een op tijd afgemelde les kan binnen de leskaart/abonnement periode in een andere groep worden ingehaald, mits daar plek is.
 11. Gemiste lessen en (delen van) leskaarten/abonnementen worden niet gerestitueerd.
 12. Bij afwezigheid langer dan 1 week, door bijv vakantie, ziekte, blessure of zwangerschap kan een abonnement in overleg voor een periode van een maand worden opgeschort. Dit geldt niet voor een lessenkaart;
 13. Deelname aan de lessen van SanRay Yoga is geheel op eigen risico. Raadpleeg bij twijfel een arts. Meld fysieke of geestelijke klachten, blessures en zwangerschap altijd voorafgaand aan de les bij de docent;
 14. SanRay Yoga Heerhugowaard is niet aansprakelijk voor vermissing van of schade aan eigendommen van de deelnemers. Schade die door de deelnemer, al dan niet opzettelijk, aan de eigendommen van SanRay Yoga Heerhugowaard wordt toegebracht, dient door de deelnemer te worden vergoed;
 15. SanRay Yoga Heerhugowaard behoudt zich het recht voor om bij (herhaaldelijk) niet naleven van de algemene voorwaarden of huisregels de toegang tot de lessen te ontzeggen.